Vyhlášky
Výroční zpráva za rok 2016
Zemřel starosta - pan Jaroslav Fraňek
Obecně závazná vyhláška obce Holubov o nočním klidu
Územní plán Holubov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích