Vyhlášky
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č. 4/2020 o poplatku ze vstupného
OZV č. 3/2020 o poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst
OZV č. 1/2020 o poplatku ze psů
OZV č. 2/2020 o odpadech
Výroční zpráva za rok 2016
Zemřel starosta - pan Jaroslav Fraňek
Obecně závazná vyhláška obce Holubov o nočním klidu
Územní plán Holubov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích