Obec Holubov

Úřední deska
Záměr pronajmout nebytové prostory v Třísově čp. 61
MŽP - veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018
Svazek obcí Podkletí oznámení o finančním hospodaření
AOPK ČR Veřejná vyhláška
Informace podle zák. 106/1999Sb.
RSOV Návrh rozpočtu 2019
RSOV návrh strednědobého výhledu rozpočtu
Oznámení o konání veřejného zasedání ZO
Oznámení o zamýšleném převodu
Zastupitelstvo Jihočeského kraje- pozvánka
Záměr obce směnit pozemek
Záměr obce prodat pozemek
Záměr obce prodat pozemek
ustavující zasedání zastupitelstva obce Holubov
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
oznámení o konání Zastupitelstva Jč kraje
výsledky voleb do ZO Holubov
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Holubov
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
Záměr prodat obecní pozemky
Oznámení o době a místě konání voleb
jmenování zapisovatele OVK
Oznámení o konání veřejného jednání ZO
Informace o přerušení provozu na Městském úřadu v Českém Krumlově
Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Radiolokátor České Budějovice veřejná vyhláška MO ČR
Stížnost dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oznámení o volebním obvodu a počtu členů zastupitelstva
Závěrečný účet RSOV za rok 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejná vyhláška uzavírka silnice II/143
DSO Podkletí -Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Veřejné zasedání OZ
Valná hromada RSO "Vltava"
Návrh závěrečného účtu roku 2017
Veřejná vyhláška FÚ
Oznámení o upuštění od veřejné dražby
Poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb.
Oznámení o vyhlášení konkurzu na ředitele/ky ZŠ a MŠ Holubov
Dražební vyhláška
Svazek obcí Podkletí - oznámení
Pozvánka na veřejné jednání OZ
Zveřejnění záměru prodání dvou parcel č. 1178/4 a 1204/4
Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22. 2. 2018
Výsledky voleb
Přílohy k výběrovému řízení
Výměna dopravního lana
Daň z nemovitých věcí 2018 - obec Holubov
Návrh plánu péče o CHKO Blanský les
Oznámení o době a místě konání voleb
Cena vodného a stočného pro rok 2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Rozpočet svazku obcí Podkletí
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na veřejné jednání OZ
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Rozpočet na rok 2018
Veřejná vyhláška - MZ ČR
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
Informace dle zák. 106/1999 Sb.
Záměr pronajmout nebytové prostory
Oznámení o době a místě konání voleb
První zasedání OVK
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška MZ
Oznámení o zamýšleném převodu
Rozpočtová změna č. 8
Volby 2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření
Veřejná vyhláška
SPÚ oznámení o zamýšleném převodu 2
SPÚ oznámení o zamýšleném převodu 1
Závěrečný účet RSOV r. 2016
Rozpočtové opatření č. 5
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Návrh závěrečného účtu r. 2016
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Trh lokálních produktů Blanského lesa
Vakcinace proti vzteklině
Veřejná vyhláška
SO Podkletí návrh závěrečného účtu za rok 2016
Veřejná vyhláška Finančního úřadu
Vodné a stočné za rok 2016
Dětský den na Kleti
Nabídka volné pozice
Obec Holubov - zveřejnění záměru prodat parcelu č. 115/3 v Holubově a v k. ú. Holubov
Obec Holubov - zveřejnění záměru prodat parcelu č. 225/27 v Holubově a v k. ú. Holubov
Informace podle zákona 106/1999 Sb.
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Svazek obcí Podkletí - rozpočtový výhled
Veřejná vyhláška
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška
Nabídka nové služby pro placení daně z nemovitosti
Informace k dani z nemovitých věcí - zdaňovací období 2017
Krajský úřad - záměr směny
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Návrh rozpočtu RSOV 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Oznámení o výběrovém řízení
Podklady k vyúčtování - DA Holubov
Oznámení o zamýšleném převodu
Kontrola kotlů
Oznámení o konání jednání ZO
Záměr obce uzavřít dodatek ke smlouvě
Odstraňování dřevin
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška
Informační leták Obec Občanům - vysoutěžené ceny
Informační leták Obec Občanům
Informace k volbám
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Návrh závěrečného účtu 2015
pozvánka na VH
Informace o pořizování cestovních dokladů pro děti
Veřejná vyhláška - ochrana bobra
Zavření přejezdu v Holubově
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška FÚ Jč kraje
Veřejná vyhláška
Závěrečný účet Podkletí
Rozhodnutí KU-ODSH
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Kotlíkové dotace informace
Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2016

Dnes je: 21.03.2019

Svátek slaví: Radek

Aktuality

Záměr pronajmout nebytové prostory v Třísově čp. 61
více
Rozpočtové opatření č. 2 /2019
více
MŽP - veřejná vyhláška
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubov
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 15
více
Svazek obcí Podkletí oznámení o finančním hospodaření
více
AOPK ČR Veřejná vyhláška
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Rozpočtový výhled 2020-2021
více
Svazek obcí Podkletí -Návrh rozpočtu 2019
více
Informace podle zák. 106/1999Sb.
více
Rozpočtová změna č.14 2018
více
RSOV Návrh rozpočtu 2019
více
RSOV návrh strednědobého výhledu rozpočtu
více
Oznámení o konání veřejného zasedání ZO
více
Návrh rozpočtového výhledu 2020-2021 ZŠ a MŠ Holubov
více
Návrh rozpočtu 2019 ZŠ a MŠ Holubov
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2020-2021
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Zastupitelstvo Jihočeského kraje- pozvánka
více
Záměr obce směnit pozemek
více
Záměr obce prodat pozemek
více
Záměr obce prodat pozemek
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
ustavující zasedání zastupitelstva obce Holubov
více
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
více
Odstávka lanovky
více
Ročník 2018
více
oznámení o konání Zastupitelstva Jč kraje
více
výsledky voleb do ZO Holubov
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Holubov
více
Rozpočtová změna č. 11
více
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
více
Záměr prodat obecní pozemky
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
jmenování zapisovatele OVK
více
Oznámení o konání veřejného jednání ZO
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Informace o přerušení provozu na Městském úřadu v Českém Krumlově
více
Informace k volbám do zastupitelstev obcí
více
Radiolokátor České Budějovice veřejná vyhláška MO ČR
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Směrnice o nakládání s osobními údaji
více
Informační memorandum Obce Holubov
více
Stížnost dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
více
Oznámení o volebním obvodu a počtu členů zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Závěrečný účet RSOV za rok 2017
více
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Závěrečný účet roku 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Veřejná vyhláška uzavírka silnice II/143
více
DSO Podkletí -Návrh závěrečného účtu za rok 2017
více
Veřejné zasedání OZ
více
Valná hromada RSO "Vltava"
více
Trh lokálních produktů Blanského lesa
více
Trh v Holubově 2018 - pozvánka
více

Rozpočové opatření č.5
více
Návrh závěrečného účtu roku 2017
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Oznámení o upuštění od veřejné dražby
více
Poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Oznámení o vyhlášení konkurzu na ředitele/ky ZŠ a MŠ Holubov
více
Dražební vyhláška
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Svazek obcí Podkletí - oznámení
více
Pozvánka na veřejné jednání OZ
více
Zveřejnění záměru prodání dvou parcel č. 1178/4 a 1204/4
více
Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Výsledky voleb
více
Výroční zpráva o poskytování informací rok 2017
více
Přílohy k výběrovému řízení
více
Výměna dopravního lana
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Daň z nemovitých věcí 2018 - obec Holubov
více
Návrh plánu péče o CHKO Blanský les
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Cena vodného a stočného pro rok 2018
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočet ZŠ a MŠ Holubov
více
Rozpočtový výhled na rok 2019-2020
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Rozpočet na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Rozpočet svazku obcí Podkletí
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Pozvánka na veřejné jednání OZ
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019-2020
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočet na rok 2018
více
Veřejná vyhláška - MZ ČR
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
více
Informace dle zák. 106/1999 Sb.
více
Záměr pronajmout nebytové prostory
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
První zasedání OVK
více
Dražební vyhláška
více
Veřejná vyhláška MZ
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Rozpočtová změna č. 8
více
Volby 2017
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtové opatření
více
Rozpočtové opatření
více
Veřejná vyhláška
více
SPÚ oznámení o zamýšleném převodu 2
více
SPÚ oznámení o zamýšleném převodu 1
více
Závěrečný účet RSOV r. 2016
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
více
Návrh závěrečného účtu r. 2016
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Trh lokálních produktů Blanského lesa
více
Vakcinace proti vzteklině
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
SO Podkletí návrh závěrečného účtu za rok 2016
více
Veřejná vyhláška Finančního úřadu
více
Vodné a stočné za rok 2016
více
Dětský den na Kleti
více
Nabídka volné pozice
více
Nabídka volné pozice
více
Obec Holubov - zveřejnění záměru prodat parcelu č. 115/3 v Holubově a v k. ú. Holubov
více
Obec Holubov - zveřejnění záměru prodat parcelu č. 225/27 v Holubově a v k. ú. Holubov
více
Ročník 2017
více
Informace podle zákona 106/1999 Sb.
více
Rozpočové opatření 1 a 2 2017
více
Rozpočtový výhled na r 2018-2019
více
Rozpočet 2017
více
Oznámení o zveřejněných dokumentech
více
Svazek obcí Podkletí - rozpočtový výhled
více
Veřejná vyhláška
více
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce
více
Veřejná vyhláška
více
Zemřel starosta - pan Jaroslav Fraňek
více
Obecně závazná vyhláška obce Holubov o nočním klidu
více
Nabídka nové služby pro placení daně z nemovitosti
více
Informace k dani z nemovitých věcí - zdaňovací období 2017
více
Krajský úřad - záměr směny
více
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
více
Návrh rozpočtu RSOV 2017
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
více
Oznámení o výběrovém řízení
více
Podklady k vyúčtování - DA Holubov
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Kontrola kotlů
více
Oznámení o konání jednání ZO
více
Záměr obce uzavřít dodatek ke smlouvě
více
Odstraňování dřevin
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Veřejná vyhláška
více
Informační leták Obec Občanům - vysoutěžené ceny
více
Informační leták Obec Občanům
více
Informace k volbám
více
Z Českých Budějovic na Kleť a do Holašovic
více
Veřejná vyhláška
více

Z Českých Budějovic na Kleť a do Holašovic


Veřejná vyhláška
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
více
Návrh závěrečného účtu 2015
více
pozvánka na VH
více
Informace o pořizování cestovních dokladů pro děti
více
Veřejná vyhláška - ochrana bobra
více
Zavření přejezdu v Holubově
více
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
více
Veřejná vyhláška FÚ Jč kraje
více
Veřejná vyhláška
více
Ročník 2016
více
Závěrečný účet Podkletí
více
Chata pod Kletí
více
Rozhodnutí KU-ODSH
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
více
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
více
Kotlíkové dotace informace
více
Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2016
více

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (85%)
85%
Ne
odpověď Ne (15%)
15%