Úřední deska
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 8. 7. 2021.
Mimořádné jednání ZO Holubov
8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Holubov č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Vyhláška o projednání změny č. 2 územního plánu Holubov
Oznámení o konání zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Třísov
Žádost a odpověď v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
Svazek obcí Podkletí - Návrh závěrečného účtu 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Rádiolokátor Č. Budějovice
Oznámení o konání zasedání Zastupitestva Jč kraje
Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2020
Oznámení o konání jednání Zastupitelstva Jč kraje
Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
AOPK ČR Veřejná vyhláška
Vyhláška o veřejném projednání návrhu změny ÚP obce Holubov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JK
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
JCK - Informace k omezení pohybu a k nakládání s odpady z AG testování
Sčítání lidu, domů a bytů
Veřejná vyhláška CHKO
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o konání zastupitelstva Jč kraje
Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
Tříkrálová sbírka
Návrh rozpočtu RSOV 2021
Svazek obcí Podkletí -Návrh rozpočtu na rok 2021
Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o konání zastupitelstva obce Holubov
Oznámení o přerušení elektrické energie
Oznámení o přerušení elektrické energie
Oznámení o konání zastupitelstva Jč kraje
Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu
Záměr obce pronajmout prodejní stánek
Záměr obce dát do podnájmu pozemky
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jč kraje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
zveřejnění záměru prodat obecní pozemek
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů Obec Holubov
Veřejná vyhláška - stavební povolení- Oprava ÚK Holubov
Informace o konání zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
Informace o konání zasedání zastupitestva obce Holubov
Záměr pronájmu obecního bytu
Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku obce Holubov
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - oprava ÚK Holubov
Volby 2020
MZ Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Nařízení mimořádného opatření č. 1/2020
Vakcinace psů
Usnesení o odročení dražby
Zveřejnění záměru prodat pozemek
Zveřejnění záměru prodat pozemek
Usnesení o stanovení opatrovníka pro zrušení trvalého pobytu
Oznámení o konání jednání zastupitestva obce Holubov
Dražební vyhláška
Návrh závěrečného účtu obce Holubov za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazek obcí Podkletí
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jč kraj
Zrušení trvalého pobytu - usnesení
Prodloužení omezení úředních hodin
MZ ČR Veřejná vyhláška
AOPK Veřejná vyhláška
Prodloužení platnosti omezení úředních hodin
Prodloužení platnosti omezení úředních hodin
Oznámení o uzavření mateřské školy Holubov
Oznámení o omezení úředních hodin
AOPK Veřejná vyhláška
oznámení o konání zastupitelstva obce Holubov
Opatření obecné povahy š.2/2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje
Usnesení o odročení dražby
AOPK veřejná vyhláška ochrana bobra evropského
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020 pro obec Holubov
Svazek obcí Podkletí -oznámení
Obecně závazná vyhláška o poplatku z pobytu č.1/2019
MZ Veřejná vyhláška
Informace o konání veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Svazek obcí Podkletí - Návrh rozpočtu na rok 2020
Veřejnoprávní smlouva na přestupky
RSO Vltava návrh rozpočtu na rok 2020
Veřená vyhláška -rekonstrukce mostu za Plešovicemi
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Projekt Podpora lanové přepravy Krasetín-Kleť
Upozornění společnosti e.on na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin
Veřejná vyhláška - rekonstrukce železničního přejezdu Srnín
Veřejná vyhláška -návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jč kraje
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč. kraje
AOPK Veřejná vyhláška
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Veřejná vyhláška Úprava sítě NN v obci Holubov, cást Krasetín
Veřejná vyhláška -Pokládka zemního kabelu NN-Krásetín
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostu ev.č.1439-5 za Plešovicemi
MŽP- veřejná vyhláška opatření obecné povyhy
MZ - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy