Úřední deska
Prodloužení platnosti omezení úředních hodin
Oznámení o uzavření mateřské školy Holubov
Oznámení o omezení úředních hodin
AOPK Veřejná vyhláška
oznámení o konání zastupitelstva obce Holubov
Opatření obecné povahy š.2/2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje
Usnesení o odročení dražby
AOPK veřejná vyhláška ochrana bobra evropského
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020 pro obec Holubov
Svazek obcí Podkletí -oznámení
Rozpočet Základní školy a mateřské školy Holubov na rok 2020
Schválený rozpočet obce Holubov na rok 2020
Usnesení o nařízení dražebního jednání
Obecně závazná vyhláška o poplatku z pobytu č.1/2019
MZ Veřejná vyhláška
Informace o konání veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Svazek obcí Podkletí - Návrh rozpočtu na rok 2020
Veřejnoprávní smlouva na přestupky
RSO Vltava návrh rozpočtu na rok 2020
Veřená vyhláška -rekonstrukce mostu za Plešovicemi
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Projekt Podpora lanové přepravy Krasetín-Kleť
Upozornění společnosti e.on na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin
Veřejná vyhláška - rekonstrukce železničního přejezdu Srnín
Veřejná vyhláška -návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jč kraje
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč. kraje
AOPK Veřejná vyhláška
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Veřejná vyhláška Úprava sítě NN v obci Holubov, cást Krasetín
Veřejná vyhláška -Pokládka zemního kabelu NN-Krásetín
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce mostu ev.č.1439-5 za Plešovicemi
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubov
MŽP- veřejná vyhláška opatření obecné povyhy
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu MK Krasetín
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Den Blanského lesa
SO Podkletí - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zveřejnění záměru prodat traktor Zetor
Oznámení o koná 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška uzavírka silnice II/143
Porovnání všech položek výpočtu /kalkulace/ cen pro vodné a stočné za rok 2018
Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Jč kraj
informace o konání zastupitestva obce Holubov
MZ - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Zasedání Zastupitelstva Jč kraje
veřejná vyhláška AOPK
Informace o sídle volebního okrsku a stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronajmout nebytové prostory v Třísově čp. 61
MŽP - veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018
Svazek obcí Podkletí oznámení o finančním hospodaření
AOPK ČR Veřejná vyhláška
Informace podle zák. 106/1999Sb.
RSOV Návrh rozpočtu 2019
RSOV návrh strednědobého výhledu rozpočtu
Oznámení o konání veřejného zasedání ZO
Oznámení o zamýšleném převodu
Zastupitelstvo Jihočeského kraje- pozvánka
Záměr obce směnit pozemek
Záměr obce prodat pozemek
Záměr obce prodat pozemek
ustavující zasedání zastupitelstva obce Holubov
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
oznámení o konání Zastupitelstva Jč kraje
výsledky voleb do ZO Holubov
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Holubov
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
Záměr prodat obecní pozemky
Oznámení o době a místě konání voleb
jmenování zapisovatele OVK
Oznámení o konání veřejného jednání ZO
Informace o přerušení provozu na Městském úřadu v Českém Krumlově
Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Radiolokátor České Budějovice veřejná vyhláška MO ČR
Stížnost dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oznámení o volebním obvodu a počtu členů zastupitelstva
Závěrečný účet RSOV za rok 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejná vyhláška uzavírka silnice II/143
DSO Podkletí -Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Veřejné zasedání OZ
Valná hromada RSO "Vltava"
Návrh závěrečného účtu roku 2017
Veřejná vyhláška FÚ
Oznámení o upuštění od veřejné dražby
Poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb.
Oznámení o vyhlášení konkurzu na ředitele/ky ZŠ a MŠ Holubov
Dražební vyhláška
Svazek obcí Podkletí - oznámení
Pozvánka na veřejné jednání OZ
Zveřejnění záměru prodání dvou parcel č. 1178/4 a 1204/4
Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22. 2. 2018
Výsledky voleb