Aktuality

Dotazníkový průzkum

Mé jméno je Šárka Uhrová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě. Tento anonymní dotazník slouží k analýze názorů občanů na informovanost v době trvání pandemie covid-19 od jara 2020 do jara 2022. Získaná data budou sloužit primárně pro potřeby mé diplomové práce, která je zaměřena na zjištění připravenosti České republiky na pandemie.

Odkaz je - https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/informovanost-obcanu-jihoces/
Stačí kliknout na zelené tlačítko „Vyplnit“.