Aktuality

Pohádkový dětský den v Holubově

Pohádkový dětský den v Holubově


Hasičské odpoledne

Hasičské odpoledne


Program akcí pro seniory na červen

Program akcí pro seniory na červen

Program akcí pro seniory na červen


Nález kola

Mezi obcí Holubov a Chlum /na Bořinkách/ bylo nalezeno horské kolo a mikina. Nalezeno bylo v betonové jímce. Nyní je uloženo v hasičárně v Holubově. Majitel ať se ozve na mob. 602305953.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20230401-185614.jpg 10073.7 Kb
img-20230401-185623.jpg 9232.2 Kb
img-20230401-185634.jpg 8985.8 Kb
img-20230403-100946.jpg 7616.6 Kb
img-20230403-100957.jpg 7655.7 Kb

Muž sedmi sester

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
072c1732-c453-4c1a-95ad-e81276acd7d8.jpeg 182.3 Kb

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva


Setkání seniorů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
16a49237-ecc7-4d76-b904-56afed2ee1ee.jpeg 802.8 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
imgr014.pdf 409.4 Kb
imgr015.pdf 405.1 Kb

Pozvánka na odhalení pomníku Břeně a Poláčka

Pozvánka na odhalení pomníku Břeně a Poláčka


Oznámení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img20221011-15215304.pdf 342.7 Kb

Dušičková noc

Dušičková noc


Pozvánka SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ČTYŘMEZÍ

Pozvánka SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ČTYŘMEZÍ


Hromosvod - Ondřej Fencl a hosté

Hromosvod - Ondřej Fencl a hosté


Holubovské posvícení 2022

Holubovské posvícení 2022


Himálajská koruna

Himálajská koruna


Petra Börnerová Trio

Petra Börnerová Trio


FLAMENGO REUNION SESSION

FLAMENGO REUNION SESSION


Výuka angličtiny v Brloze

Výuka angličtiny v Brloze


V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...

V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...


Koncert Olin Nejezchleba, Norbi Kovács, Pavel Fischer, Jakub Jedlinský

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
22af81b2-45ea-4abe-966f-458ce61896d2.jpeg 2684.3 Kb

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
imgr791.pdf 586.3 Kb

Tara Fuki

Tara Fuki


Vítání prázdnin pod kaštany

Vítání prázdnin pod kaštany


Výroční vzpomínková slavnost v Krásetíně


Sorry baby

Sorry baby


Zuby nehty - U KUCHAŘŮ

Zuby nehty - U KUCHAŘŮ


Bluegrassová kapela Pergamen v Restauraci Pod Kletí

Bluegrassová kapela Pergamen v Restauraci Pod Kletí


Restaurace Pod Kletí hledá servírku/číšníka a kuchaře

Restaurace Pod Kletí hledá servírku a kuchařeRestaurace Pod Kletí hledá servírku a kuchaře


Michal Prokop TRIO - U KUCHAŘŮ

Michal Prokop TRIO - U KUCHAŘŮ


Vítkovci a České království

Vítkovci a České království

                      recenze knihy

            Záviš z Falkenštejna – mocenský protihráč českých králů Přemysla Otakara II. i Václava II., Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV., Oldřich II. z Rožmberka – politický protivník nejprve zemského správce a posléze českého krále Jiřího z Poděbrad, Jáchym z Hradce – diplomat ve službách římských císařů a českých králů Ferdinanda I. a Maxmiliána II., Vilém Vok z Rožmberka - nejvyšší purkrabí Českého království a uchazeč o polský královský trůn, Zachariáš z Hradce – moravský zemský hejtman, Petr Vok z Rožmberka – čelný stavovský politik a nejvýznamnější bibliofil české renesance… Tito i další významní muži erbu vizuálně odlišné růže byli často přítomni v blízkosti panovníka, spojovala je příslušnost k nejvyšší společenské vrstvě stavovské společnosti a svým postojem, vychýleným ve prospěch či naopak v rozhodnou opozici vůči králi, ovlivňovali mocenskou rovnováhu v zemích Koruny české. Pomyslným svorníkem jejich společného původu byl Vítek z Prčice – zakladatel dynastie Vítkovců. O jednotlivých rodových liniích počínaje Rožmberky, přes pány z Hradce, z Landštejna, z Krumlova, ze Stráže až po pány z Ústí, bylo již napsáno mnohé - vydáním publikace Vítkovci a České království v májových dnech roku 2022 byla tato tematika obohacena knihou o Vítkovi z Prčice, jeho přímých potomcích a tudíž období počátků pánů z Růže.

            Autor knihy sice není historik, ale k přípravě svého projektu přistoupil badatelsky poctivě. Ve srovnání s některými laickými „autory“ neváhal aktivně spolupracovat s archiváři i kastelány a proto se vyvaroval faktografických chyb. Výsledkem jeho desetiletého úsilí je publikace středně velkého rozsahu, obsahující ve výběru fotografické a kresebné reprodukce listin, uměleckých děl a hmotových rekonstrukcí hradních sídel Vítkovců. Základ textu tvoří kapitola o Vítkovi z Prčice – praotci dynastie. Autor obsáhle popisuje jeho osudy a pro celkovou přehlednost v genealogických vazbách Vítkových potomků volí schéma chronologicky navazujících textových medailonů věnovaných jednotlivým pánům z Růže (týká se hlavních i vedlejších rodových linií, popř. družiníků ve službách jejich členů). Prostřednictvím kompaktní textové matérie evokuje čtenářovu přítomnost s Vítkovci na královském dvoře v období středověku (např. Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV.) i renesance (např. Jáchym z Hradce – nejvyšší kancléř či Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší purkrabí Českého království) nebo v mikrosvětě jejich hradních a zámeckých sídel, jimž je v knize věnována tematická kapitola. Autor dále reflektuje sociální i mocenské vztahy mezi představiteli rodů erbu růže a souvislosti s jejich postupným vymíráním až k smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611, kdy se dějinná úloha Vítkovců významově uzavřela.

            Publikace obsahuje mnoho datových údajů i faktů o dobových, společenských, politických a ekonomických reáliích. Lze odhalit i několik nepřesností – heslo Ora et Labora (Modli se a pracuj) bylo devízou církevního řádu benediktinů, nikoliv cisterciáků, jedním z kandidátů na český královský trůn v roce 1526 nebyl bavorský král, ale vévoda (z rodu Wittelsbachů - v té době bylo Bavorsko vévodstvím), proslulý finančník 16. století se jmenoval Bohuslav Malovec z Malovic (v textu je uvedeno křestní jméno Gotlob?!), Václav Sviták ze Skalice (+ 1612), původem z jedné z vedlejších rodových linií pánů z Landštejna, nebyl c. k. císařským radou (úřední zkratka byla používána až po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867).

            Publikace Vítkovci a České království doplňuje poznání o zakladateli, jeho potomcích i dalších příslušnících významné panské dynastie a zemi, ve které žili. Vznikala velkým úsilím, srdcem a pokorou Petra Kroužila, který jejím napsáním vyjadřuje lásku k vlasti a dějinám. Se zásadním sdělením knihy lze polemizovat – z pohledu období středověku i raného novověku Vítkovci nebyli příslušníky českého národa, ale spíše náleželi do okruhu českého etnika ve smyslu zemském, ovšem na mimořádném dějinném významu pánů z Růže to nic nemění.

Petr Kroužil: Vítkovci a České království – ISBN: 978-80-7608-021-8, 200 str.,

               1. vyd., Nakladatelství Epika, Jindřichův Hradec, 2022 (v tiráži

               uveden rok 2019)

Autor textu: Stanislav Vaněk


Den otevřených úlů

Den otevřených úlů


Den Blanského lesa

Den Blanského lesa


Investiční záměr obce Mojné

Investiční záměr obce Mojné


Divadelní hra Jaromíra Hrušky - sál Holubov


Mirek Kemel a spol. - U Kuchařů

Mirek Kemel a spol. - U Kuchařů


Luboš Pospíšil TRIO - U Kuchařů

Luboš Pospíšil TRIO - U Kuchařů


Hromadná kontrola kotlů 18.5.2022 - 20.5.2022

Hromadná kontrola kotlů 18.5.2022 - 20.5.2022


Charita pro Ukrajinu

Charita pro Ukrajinu


Krádež vánočního stromu v Třísově

Dnes v noci nějaký BLB v Třísově usekl a někam odtáhl rostlý vánoční strom na návsi. Případ šetří Policie.

Krádež vánočního stromu v Třísově


Karneval 2022

Karneval 2022


Máme krásně čistou vodu - výsledek testu nátoku rybníka v Holubově

Po provedeném testování našeho nátoku do rybníka v Holubově máme příjemné zjištění. Voda, která nám zde natéká, je v bezvadném stavu. Pro odbornou veřejnost přikládáme k nahlédnutí výsledek z laboratoře ČEVAKu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cevak.pdf 846.3 Kb

Krásetínský masopust "krasopust"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hk-koncert.pdf 248.7 Kb
masopust.pdf 1265.7 Kb

Kolumbie - cestopisné promítání Matěje Ptaszka

Kolumbie - cestopisné promítání Matěje Ptaszka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
program-is-holubov-i-2022.pdf 162.1 Kb

EG.D - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny.pdf 54.1 Kb

Revize, čištění a kontroly kotlů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2ba7eeb2-0842-4cc8-b2a7-9a819855bcdc.jpeg 407.4 Kb

Restaurace Pod Kletí znovu otevírá 9. 11. 2021

Restaurace Pod Kletí znovu otevírá 9. 11. 2021