Aktuality

Karneval

Karneval


Investor malé vodní elektrárny Třísov ve Vltavském údolí dokázal přesvědčit

článek zde...


Přestavujeme Vám jedinečný projekt dokončení stavby MVE Dívčí Kámen I.

odkaz na video zde


Malontská bulka


Oznámení o přetěžování nádob

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obce-oznameni-o-pretezovani-nadob.pdf 305.3 Kb

Program Senior klubu Holubov na únor 2024

Program Senior klubu Holubov na únor 2024


PETICE PROTI ZÁMĚRU „ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU ENERGOBLOKU DOMORADICE“

Určitě jste zaregistrovali záměr, který chce v obci Přísečná uskutečnit firma Carthamus a.s. tj. „Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice" o spalování odpadu a výrobku z něj s kapacitou 80 000 tun ročně.

Veškeré informace najdete na stránkách www.spalovnaprisecna.cz

Tomuto záměru se snažíme společně ze všech sil zabránit. Jednou z forem boje je i petice, kterou zveřejnila obec Přísečná na internetu. https://www.petice.com/stop_spalovna_pisen

Pokud máte strach dávat svá data na internet a přivítali byste papírovou formu, můžete tak petici podepsat i na obecním úřadě, kde petici spravujeme a nabízíme lidem k podpisu. Je to boj za zachování životního prostředí našim dětem a také vymezení se společnosti, která nerespektuje práva občanů, ani správních celků. 

V příloze přikládáme znění petice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20231231-120857.pdf 649.1 Kb

Tradiční posezení pod kaštany

Tradiční posezení pod kaštany


Na kole i pěšky - cykloturistická aplikace

Na kole i pěšky - cykloturistická aplikace


Energetické poradenství - MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

Energetické poradenství - MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.


Nález kola

Mezi obcí Holubov a Chlum /na Bořinkách/ bylo nalezeno horské kolo a mikina. Nalezeno bylo v betonové jímce. Nyní je uloženo v hasičárně v Holubově. Majitel ať se ozve na mob. 602305953.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20230401-185614.jpg 10073.7 Kb
img-20230401-185623.jpg 9232.2 Kb
img-20230401-185634.jpg 8985.8 Kb
img-20230403-100946.jpg 7616.6 Kb
img-20230403-100957.jpg 7655.7 Kb

Muž sedmi sester

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
072c1732-c453-4c1a-95ad-e81276acd7d8.jpeg 182.3 Kb

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva


Setkání seniorů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
16a49237-ecc7-4d76-b904-56afed2ee1ee.jpeg 802.8 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
imgr014.pdf 409.4 Kb
imgr015.pdf 405.1 Kb

Pozvánka na odhalení pomníku Břeně a Poláčka

Pozvánka na odhalení pomníku Břeně a Poláčka


Oznámení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img20221011-15215304.pdf 342.7 Kb

Dušičková noc

Dušičková noc


Pozvánka SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ČTYŘMEZÍ

Pozvánka SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ČTYŘMEZÍ


Hromosvod - Ondřej Fencl a hosté

Hromosvod - Ondřej Fencl a hosté


Holubovské posvícení 2022

Holubovské posvícení 2022


Himálajská koruna

Himálajská koruna


Petra Börnerová Trio

Petra Börnerová Trio


FLAMENGO REUNION SESSION

FLAMENGO REUNION SESSION


V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...

V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...V Třísově se opět projevil nějaký negramot a zlikvidoval květinovou výzdobu v autobusové čekárně...


Koncert Olin Nejezchleba, Norbi Kovács, Pavel Fischer, Jakub Jedlinský

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
22af81b2-45ea-4abe-966f-458ce61896d2.jpeg 2684.3 Kb

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
imgr791.pdf 586.3 Kb

Tara Fuki

Tara Fuki


Vítání prázdnin pod kaštany

Vítání prázdnin pod kaštany


Výroční vzpomínková slavnost v Krásetíně


Sorry baby

Sorry baby


Zuby nehty - U KUCHAŘŮ

Zuby nehty - U KUCHAŘŮ


Bluegrassová kapela Pergamen v Restauraci Pod Kletí

Bluegrassová kapela Pergamen v Restauraci Pod Kletí


Restaurace Pod Kletí hledá servírku/číšníka a kuchaře

Restaurace Pod Kletí hledá servírku a kuchařeRestaurace Pod Kletí hledá servírku a kuchaře


Michal Prokop TRIO - U KUCHAŘŮ

Michal Prokop TRIO - U KUCHAŘŮ


Vítkovci a České království

Vítkovci a České království

                      recenze knihy

            Záviš z Falkenštejna – mocenský protihráč českých králů Přemysla Otakara II. i Václava II., Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV., Oldřich II. z Rožmberka – politický protivník nejprve zemského správce a posléze českého krále Jiřího z Poděbrad, Jáchym z Hradce – diplomat ve službách římských císařů a českých králů Ferdinanda I. a Maxmiliána II., Vilém Vok z Rožmberka - nejvyšší purkrabí Českého království a uchazeč o polský královský trůn, Zachariáš z Hradce – moravský zemský hejtman, Petr Vok z Rožmberka – čelný stavovský politik a nejvýznamnější bibliofil české renesance… Tito i další významní muži erbu vizuálně odlišné růže byli často přítomni v blízkosti panovníka, spojovala je příslušnost k nejvyšší společenské vrstvě stavovské společnosti a svým postojem, vychýleným ve prospěch či naopak v rozhodnou opozici vůči králi, ovlivňovali mocenskou rovnováhu v zemích Koruny české. Pomyslným svorníkem jejich společného původu byl Vítek z Prčice – zakladatel dynastie Vítkovců. O jednotlivých rodových liniích počínaje Rožmberky, přes pány z Hradce, z Landštejna, z Krumlova, ze Stráže až po pány z Ústí, bylo již napsáno mnohé - vydáním publikace Vítkovci a České království v májových dnech roku 2022 byla tato tematika obohacena knihou o Vítkovi z Prčice, jeho přímých potomcích a tudíž období počátků pánů z Růže.

            Autor knihy sice není historik, ale k přípravě svého projektu přistoupil badatelsky poctivě. Ve srovnání s některými laickými „autory“ neváhal aktivně spolupracovat s archiváři i kastelány a proto se vyvaroval faktografických chyb. Výsledkem jeho desetiletého úsilí je publikace středně velkého rozsahu, obsahující ve výběru fotografické a kresebné reprodukce listin, uměleckých děl a hmotových rekonstrukcí hradních sídel Vítkovců. Základ textu tvoří kapitola o Vítkovi z Prčice – praotci dynastie. Autor obsáhle popisuje jeho osudy a pro celkovou přehlednost v genealogických vazbách Vítkových potomků volí schéma chronologicky navazujících textových medailonů věnovaných jednotlivým pánům z Růže (týká se hlavních i vedlejších rodových linií, popř. družiníků ve službách jejich členů). Prostřednictvím kompaktní textové matérie evokuje čtenářovu přítomnost s Vítkovci na královském dvoře v období středověku (např. Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV.) i renesance (např. Jáchym z Hradce – nejvyšší kancléř či Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší purkrabí Českého království) nebo v mikrosvětě jejich hradních a zámeckých sídel, jimž je v knize věnována tematická kapitola. Autor dále reflektuje sociální i mocenské vztahy mezi představiteli rodů erbu růže a souvislosti s jejich postupným vymíráním až k smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611, kdy se dějinná úloha Vítkovců významově uzavřela.

            Publikace obsahuje mnoho datových údajů i faktů o dobových, společenských, politických a ekonomických reáliích. Lze odhalit i několik nepřesností – heslo Ora et Labora (Modli se a pracuj) bylo devízou církevního řádu benediktinů, nikoliv cisterciáků, jedním z kandidátů na český královský trůn v roce 1526 nebyl bavorský král, ale vévoda (z rodu Wittelsbachů - v té době bylo Bavorsko vévodstvím), proslulý finančník 16. století se jmenoval Bohuslav Malovec z Malovic (v textu je uvedeno křestní jméno Gotlob?!), Václav Sviták ze Skalice (+ 1612), původem z jedné z vedlejších rodových linií pánů z Landštejna, nebyl c. k. císařským radou (úřední zkratka byla používána až po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867).

            Publikace Vítkovci a České království doplňuje poznání o zakladateli, jeho potomcích i dalších příslušnících významné panské dynastie a zemi, ve které žili. Vznikala velkým úsilím, srdcem a pokorou Petra Kroužila, který jejím napsáním vyjadřuje lásku k vlasti a dějinám. Se zásadním sdělením knihy lze polemizovat – z pohledu období středověku i raného novověku Vítkovci nebyli příslušníky českého národa, ale spíše náleželi do okruhu českého etnika ve smyslu zemském, ovšem na mimořádném dějinném významu pánů z Růže to nic nemění.

Petr Kroužil: Vítkovci a České království – ISBN: 978-80-7608-021-8, 200 str.,

               1. vyd., Nakladatelství Epika, Jindřichův Hradec, 2022 (v tiráži

               uveden rok 2019)

Autor textu: Stanislav Vaněk


Den otevřených úlů

Den otevřených úlů


Den Blanského lesa

Den Blanského lesa


Investiční záměr obce Mojné

Investiční záměr obce Mojné


Divadelní hra Jaromíra Hrušky - sál Holubov


Mirek Kemel a spol. - U Kuchařů

Mirek Kemel a spol. - U Kuchařů


Luboš Pospíšil TRIO - U Kuchařů

Luboš Pospíšil TRIO - U Kuchařů


Hromadná kontrola kotlů 18.5.2022 - 20.5.2022

Hromadná kontrola kotlů 18.5.2022 - 20.5.2022


Charita pro Ukrajinu

Charita pro Ukrajinu


Krádež vánočního stromu v Třísově

Dnes v noci nějaký BLB v Třísově usekl a někam odtáhl rostlý vánoční strom na návsi. Případ šetří Policie.

Krádež vánočního stromu v Třísově


Karneval 2022

Karneval 2022


Máme krásně čistou vodu - výsledek testu nátoku rybníka v Holubově

Po provedeném testování našeho nátoku do rybníka v Holubově máme příjemné zjištění. Voda, která nám zde natéká, je v bezvadném stavu. Pro odbornou veřejnost přikládáme k nahlédnutí výsledek z laboratoře ČEVAKu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cevak.pdf 846.3 Kb

Krásetínský masopust "krasopust"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hk-koncert.pdf 248.7 Kb
masopust.pdf 1265.7 Kb

Kolumbie - cestopisné promítání Matěje Ptaszka

Kolumbie - cestopisné promítání Matěje Ptaszka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
program-is-holubov-i-2022.pdf 162.1 Kb

EG.D - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny.pdf 54.1 Kb

Revize, čištění a kontroly kotlů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2ba7eeb2-0842-4cc8-b2a7-9a819855bcdc.jpeg 407.4 Kb

Restaurace Pod Kletí znovu otevírá 9. 11. 2021

Restaurace Pod Kletí znovu otevírá 9. 11. 2021