Započali práce na hřišti pro žákovský fotbal

Započali práce na hřišti pro žákovský fotbal s umělou trávou