Započala rekonstrukce skautské klubovny

Započala rekonstrukce skautské klubovny