Započala oprava mostu "U Holubovského mlýna"

Započala oprava mostu "U Holubovského mlýna"