Ukládání horské vpusti

Ukládání horské vpusti na obecní komunikaci v Třísově na "Horánku"