Příprava na položení odvodňovacích žlabů a dešťový

Příprava na položení odvodňovacích žlabů a umístění dešťových vodotečí v Krásetíně u "Kuchařů"