Pergola na odpad

V Třísově na "Kopečku" byla umístěna nová pergola na popelnice/komunální odpad, plasty, papír/