Opravy brodů a cesty na Dívčí Kámen

Opravy brodů a cesty na Dívčí Kámen po přívalových deštích. V současné době již zprůchodněno.