Nově zrekonstruované prostory šaten

Nově zrekonstruované prostory šaten v naší základní škole