Nové vybavení šaten v ZŠ

Nové vybavení šaten v naší ZŠ které bylo realizováno za přispění prostředků SZIF.