Nácvik hasičů při záchraně tonoucího

Nácvik hasičů při záchraně tonoucího v zamrzlé vodě na naší vodní nádrži v Třísově