Montáž osvětlení na fotbalovém hřišti pro žákovský

Montáž osvětlení na fotbalovém hřišti pro žákovský fotbal