Instalace nového dětského hřiště mateřské školce

Instalace nového dětského hřiště v naší mateřské školce

První fáze instalace nového dětského hřiště v naší mateřské školce, které bude částečně hrazeno z dotací POV Jihočeského kraje.