Chodníky do Krasetina

V Holubově začali práce na akci "chodníky podél silnice směrem na Krasetín"