Asfaltování Třísov

Asfaltování obecní komunikace v Třísově na "Horánku" po rekonstrukci dešťové vodotěsné.