Asfaltování propustku na obecní cestě v Třísově

Asfaltování propustku na obecní cestě v Třísově a oprava obecní komunikace směrem z Holubova do Krasetína