Lanovka Kleť

Lanovka opět v provozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
imgr502.pdf 274 Kb

omezení provozu lanové dráhy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
omezeni-provozu-lanove-drahy.docx 13.2 Kb

Odstávka lanovky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyluka.pdf 385.1 Kb

Odkaz na internetové stránky Lanovky Kleť: https://www.lanovkaklet.cz


Nabídka volné pozice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inzerat628707481.docx 13.6 Kb

Lanovka Kleť

 

Lanovka Kleť
Z vrcholu Kleti je výborný rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev a za vhodného počasí jsou viditelnévrcholky rakouských Alp. V nejstarší kamenné rozhledně v Čechách je umístěna stálá výstava - Kulturní a přírodní význam Kleti. Na vrcholu Kleti se nachází Astronomická observatoř Kleť, pobočka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.   

LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o.
HOLUBOV 242
PROVOZ LANOVÉ DRÁHY KRÁSETÍN - KLEŤ
 

JÍZDNÍ ŘÁD

PLATNÝ OD 6. 1. 2020 DO 17. 5. 2020

--------------------------------------------------------
spoj       provoz - soboty, neděle, lanová dráha bude     
číslo   v provozu také 31. 1. 2020, 10. 2. až 14. 2. 2020,
             
9. 4, 10. 4a 13. 4. 2020 a dále 1. a 8. 5. 2020
  1                                        9.00                                          
  2                                      10.00                                          
  3                                      11.00                                          
  4                                      12.00                                          
  5                                      13.00                                          
  6
                                      14.00                                          
  7                                      15.00                                          
  8                                      16.00                                          

 


JÍZDNÍ ŘÁD

PLATNÝ OD 18. 5. 2020 DO 28. 6. 2020

-----------------------------------------------------------
spoj               středa, čtvrtek,
číslo                      pátek                          soboty a neděle
  1                           9.00                                   9.00            
  2                         10.00                                 10.00            
  3                         11.00                                 11.00            
  4                         12.00                                 12.00            
  5                         13.00                                 13.00            
  6
                         14.00                                 14.00            
  7                         15.00                                 15.00            
  8                         16.00                                 16.00            
  9                                                                    17.00            

UPOZORĚNÍ

Po odjetí 15ti prázdných sedaček je ukončen nástup cestujících. Poté je jízda možná až dalším spojem nebo sejde-li se více než 20 platících cestujících. V době jízdního řádu lze uskutečnit i mimořádnou jednotlivou jízdu po zaplacení příplatku k jízdnému ve výši 500 Kč pro jízdu jedním směrem. Mimo jízdní řád musí být mimořádná jízda objednána nejpozději 2 dny předem (minimálně 20 cestujících nebo příplatek k jízdnému 1000 Kč).

Podrobnější informace a objednání mimořádných jízd na tel.: 380 715 308, 723 752 340 a na webu https://www.lanovkaklet.cz

Každá jízda může být z povětrnostních nebo provozních důvodů zrušena!

CENY JÍZDNÉHO (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jízdné                    
Tarif                         Zpáteční      Nahoru
      Dolu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plné jízdné (voll)        180              110           90                                     Erwachsene
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sleva I (Kind 6 -                                                                Školní výprava, děti 6 - 15
15 J, Senior 65 J         110              70            60                     let a senioři nad 65 let

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleva II                        80               50            40                              ZTP, kolo, kočár
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupinová
2 Erwachsene            440              280          220                             2 dospělí + 2 děti
+ 2 Kinder 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Děti nad 15 let a studenti platí plné jízdné (Kinder über 15 Jahre und studenten zahlen den vollen Preis)

PARKOVIŠTĚ
U stanice lanovky Kleť
Celodenní parkovné 40 Kč

 

Technické zajímavosti a parametry:

Provoz lanové dráhy byl zahájen 1.7.1961. Stavba trvala dva roky a podílely se na ní Transporta Chrudim, Elektrozávody Praha a Vodní stavby Tábor.

Poprvé u nás byly použity podpěry trubkové konstrukce, nové kladkové baterie včetně uchycení a kladky s gumovými bandážemi. Délka lanovky je 1792 m, převýšení je 383 m, má 100 pevně uchycených sedaček, přepravní kapacita je 220 osob/hod a za celou dobu existence bylo přepraveno už více než 3 000 000 cestujících.

Počátkem 80. let probíhaly na lanové dráze rozsáhlejší rekonstrukce - nová elektroinstalace, nové sedačky a výměna všech kladkových baterií včetně kladek. Rozsáhlejší údržba probíhá 2 krát do roka (podzim, jaro), kdy není lanová dráha přístupna veřejnosti.

Popis lanové dráhy

Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích na 22 traťových podpěrách tvaru "T".

V dolní stanici je umístěno napínací zařízení - závaží, přes napínací lano v horní stanici na betonovém základu poháněcí zařízení. Obě stanice mají nástupní a výstupní haly a provozní místnosti pro obsluhu a údržbu.

Zabezpečovacím zařízením je kontrolována poloha lana na traťových podpěrách, poloha napínacího vozu, přípustná rychlost větru, rychlost dopravního lana a nežádoucí zpětný chod.

U lanové dráhy je drážním zákonem definován tzv. "obvod lanové dráhy" - je vymezen svislými plochami vedenými ve vzdálenosti 3,0 m od osy dopravního lana, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy. Novelou zákona o drahách (23/2000 Sb.) je zakázán veřejnosti vstup do tohoto obvodu vyjma křížení s pozemními komunikacemi. Z toho vyplývá, že chůze pod lanovou dráhou je na vlastní nebezpečí.

Technické a provozní parametry lanové dráhy (LD)

Systém LD:

Osobní visutá LD jednolanová oběžná s pevným uchycením sedaček

Výrobce:

Transporta Chrudim

Nadmořská výška dolní stanice:

691 m.n.m.

Nadmořská výška horní stanice:

1074 m.n.m.

Šikmá délka LD:

1792 m

Převýšení stanic:

383 m

Umístění pohonu LD:

v horní stanici

Umístění napínání LD:

v dolní stanici

Systém napínání :

závaží

Napínací tah:

4480 kp

Tažná větev dopravního lana:

levá

Hlavní pohon LD:

komutátorový trojfázový derivační elektromotor se statorovým napájením, typ KB 84-6, 0-1550 ot/min. systém Winter - Eichberg

Výkon:

40 kW , napájený přes regulační transformátor

Průměr poháněcího lanáče:

3000 mm

Průměr napínacího lanáče:

3000 mm

Jmenovitý rozchod dopravního lana:

3000 mm

Dopravní lano-konstrukce:

průměr 28 mm typ Warrington 78 drátků

Napínací lano-konstrukce:

průměr 21,2 mm typ Seal 222 drátků

Počet vozů na trati:

100 ks

Nosnost vozu:

120 kg 1 osoba

Vzdálenost mezi vozy:

35,5 m

Časový interval mezi vozy:

18 sekund

Dopravní rychlost lana:

1,8 - 2 m/sec.

Revizní rychlost lana:

0,5 m/sec.

Teoretická přepravní kapacita:

220 osob/hod.

Doba jízdy vozu v jednom směru:

15 minut

Přípustná rychlost větru:

13 m/sec.

Kritická rychlost větru:

16 m/sec.


Vyhlídka z rozhledny na Kleti.